top of page

WITRAŻ

DO

u z g o d n i e n i a

Termin: 

Czas trwania: 25 godz.

poniedziałek-piątek

godz. 15.00-20.00

Witraż klasyczny jest kompozycją kolorowych szkieł ujętych w ołowiane profile. Tradycyjna technika tworzenia szklanych obrazów, która w niewielkim stopniu ewoluowała na przestrzeni wieków - dysponujemy ulepszonymi narzędziami i większym bogactwem kolorowego szkła, jednak sam proces tworzenia wydaje się być niezmiennym. 

Zadośćuczynieniem za poświęcony czas, skupienie i wysiłek fizyczny jest przyjemność oglądania świetliście barwnych kompozycji zamkniętych w ołowianych ramkach.

Program kursu obejmuje naukę techniki od podstaw: wykonanie projektu, przygotowanie szablonów, cięcie i szlifowanie szkła. składanie witraża w profile ołowiane, lutowanie, kitowanie.

Grupa maks. 3 -  osobowa.

bottom of page