top of page

 

Polityka prywatności

I Informacje ogólne
• Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
• Właścicielem strony internetowej KAWKA pracownia plastyczna oraz administratorem danych osobowych jest Izabela Łowińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KAWKAPracownia Plastyczna, z siedzibą we Wrocławiu 53-137, ul. Powstańców Śląskich 127/1a , NIP 8992170429, REGON:021525597, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
II Dane osobowe
• Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
• Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza kontaktowego
• Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania korespondencji
• Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
• Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email:

kawkapracownia@onet.pl
• Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

• Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

bottom of page